Wystawa prezentuje dzieła twórców, którzy w sposób nie oczywisty przyznają się do pewnego zachwytu utopijnymi ideami konstruktywizmu. Na ekspozycji obok najważniejszych artystów międzywojnia o korzeniach konstruktywistycznych, twórców i wizjonerów, artystów poszukujących nowej formy jako projektu przyszłości, znajdują się prace artystów powojennych i współczesnych, którzy nawiązując do zdobyczy pierwszych konstruktywistów, korzystając z ich swoistej stylistyki, czy wręcz poetyki konstruktywistycznej, niekoniecznie respektowali (i respektują) utopijny etos swych prekursorów. (…) Różnorodność prac artystów powojennych i współczesnych, o której można powiedzieć, że wynika z etosu utopii konstruktywistycznej, pokazuje że nurt ten ma podobną siłę oddziaływania jak na początku XX wieku.

Jakub Ciężki, Rusztowanie I, 2010, emalia akrylowa, akryl, olej, płótno, 150 x 200 cm,
fot.
Jacek Rojkowski, Wł. Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej

Wojciech Leder, malarz i kurator tej wystawy tak opowiada o projekcie: "Dekonstrukcja utopii" nawiązuje także do pierwszych konstruktywistów. Na autoportrecie oglądający się przez ramię Władysław Strzemiński wydaje się obserwować całą wystawę. Jest również fotografia makiety przedszkola stworzona przez Katarzynę Kobro. Dlaczego pojawia się fotografia, a nie sama makieta? Artyści konstruktywistyczni chcieli zrewolucjonizować świat poprzez sztukę. Zdjęcie obrazuje utopijność tych wizji w stosunku do ich realizacji. Z klasykami awangardy zestawiam współczesnych twórców, którzy kontynuują sposób rozumienia sztuki analitycznej, choć niekoniecznie respektują idealistyczną wizję świata, stworzoną przez pierwszych konstruktywistów. Moja wystawa jest projektem artysty malarza, dla którego kontakt z konstruktywizmem był istotnym doświadczeniem intelektualnym. Moje wybory mają charakter arbitralny, osobisty, nierzadko dyktowany zachwytem nad formą i intelektualnym wyrafinowaniem dzieł. Sądzę, że tytuł wystawy "Dekonstrukcja utopii" wskazuje, że jest to spotkanie artystów otwartych na pojęcie współczesności i nowoczesności" (cyt. za Gazeta.pl)


Wilhelm Sasnal, Wielka płyta, 2000, olej, płótno, 150 x 150 cm, fot. dzięki uprzejmości portalu Kulturoholizm

Autorzy prac:
Janusz M. Brzeski, Andrzej Chętko, Jakub Ciężki, Ryszard Hunger, Tadeusz Junak, Katarzyna Kobro, Stefan Krygier, Wojciech Leder, Dominik Lejman, Wojciech Łazarczyk, Wiesław Łuczaj, Ryszard Meissner, Kazimierz Podsadecki, David Rabinowitch, Józef Robakowski, Michał Rybiński, Wilhelm Sasnal, Łukasz Skąpski, Mariusz Sołtysik, Kajetan Sosnowski, Władysław Strzemiński, Arkadiusz Sylwestrowicz, Małgorzata Szymankiewicz, Jerzy Treliński, Zbigniew Warpechowski, Ryszard Waśko, Tomasz Wendland

Praca Andrzeja Chętko, fot. dzięki uprzejmości portalu Kulturoholizm

Dekonstrukcja utopii
Wystawa w ramach festiwalu Łódź 4 Kultur
Organizatory: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana i Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi – Ośrodek Propagandy Sztuki
Park im. H. Sienkiewicza
www.mgslodz.pl, sekretariat@mgslodz.pl, +48 42 674 10 59
kurator: Wojciech Leder
projekt ekspozycji: Grzegorz Małecki
14 września - 7 października 2012