Silne pragnienie zapalenia z tatą podczas
nocnej jazdy autem pozostało jednym z
niewielu moich niespełnionych marzeń.