Co się dzieje,
kiedy człowiek podjął decyzję,
poczynił wszelkie konieczne przygotowania
i chce zrobić pierwszy krok w stronę swojego celu,
a co się dzieje wtedy, kiedy
wreszcie ten krok uczyni?