Wykład
Jak nieświadome staje się formą. (Popularno) artystyczne próby pracowania z nieprzedstawianym
26 kwietnia (poniedziałek) godzina 18.00
Klub Bunkra Sztuki

Chociaż nieświadome nie jest „czymś”, czym można dysponować, to jednak cały czas jest ono uwzględniane w koncepcjach twórczości, jako bezpośrednie źródło tworzenia lub jako subwersywna siła działająca przeciwko fantazmatowi kontroli i racjonalności. W czasie swojej prelekcji Gabriele Werner zaprezentuje i krytycznie omówi owe koncepcje twórczości. Oprócz tego, na przykładzie sceny z filmu Alfreda Hitchcocka „Urzeczona” (1945), której autorem jest Salvadore Dali, oraz dzieł Louise Bourgeois i Neo Raucha przedstawione zostaną inne ujęcia ukazujące przydatność specyficznych kategorii Freudowskiej psychoanalizy.Seminarium
27 kwietnia, (wtorek) godzina 13.00
Małopolski Instytut Kultury

Podczas warsztatów zostanie poddany dyskusji tekst Jacques’a Ranciere’a L’inconscient esthetique, w którym freudowska psychoanaliza nie jest traktowana jako narzędzie interpretacji sztuki, lecz odwrotnie – zostaje poddane refleksji to, jak Freud wiąże teorię nieświadomego z estetyką jako rozwijającym się w oparciu o dzieła sztuki modusem myślenia.prof. Gabriele Werner – studiowała historię sztuki, politologię i filozofię. Wykładała na licznych uniwersytetach europejskich, m.
in. na Humboldt-Universität Berlin, Hochschule der Künste Berlin, Universität für Angewandte Kunst Wien. Obecnie związana z Universität Wien oraz Universität Linz. Jej zainteresowania naukowe skupiają sie przede wszystkim wokół znaczenia teorii feministycznych oraz roli pojęcia „politycznego“ w dyskursie o obrazie.