Wykład
Jak nieświadome staje się formą. (Popularno)artystyczne próby pracowania z nieprzedstawialnym
Termin: 26 kwietnia, godzina 18.00
Miejsce: Klub Bunkra Sztuki


Seminarium
Termin: 27 kwietnia, godzina 13.00
Miejsce: Małopolski Instytut Kultury

Podczas warsztatów zostanie poddany dyskusji tekst Jacques’a Ranciere’a L’inconscient esthetique, w którym freudowska psychoanaliza nie jest traktowana jako narzędzie interpretacji sztuki, lecz odwrotnie – zostaje poddane refleksji to, jak Freud wiąże teorię nieświadomego z estetyką jako rozwijającym się w oparciu o dzieła sztuki modusem myślenia.

1

Jacques Ranciere - Das ästhetische Unbewußte

*Prof.
Gabriele Werner* - studiowała historię sztuki, politologię i filozofię. Wykładała na licznych uniwersytetach europejskich, m. in. na Humboldt-Universität Berlin, Hochschule der Künste Berlin, Universität für Angewandte Kunst Wien. Obecnie związana z Universität Wien oraz Universität Linz. Jej zainteresowania naukowe skupiają sie przede wszystkim wokół znaczenia teorii feministycznych oraz roli pojęcia „politycznego“ w dyskursie o obrazie.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu DYSCYPLINY/SZTUKI