Eric Rohmer zaczynał swoją karierę od literatury. Po ukończeniu studiów uczył francuskiego w paryskich liceach. W 1946 r. opublikował powieść Elizabeth. pisał też liczne opowiadania. Równocześnie od końca lat 40. w specjalistycznej prasie filmowej zaczęły pojawiać się jego artykuły na temat kina. Wspólnie z Jacques’em Rivette i Jean-Luc Godardem założył czasopismo „La Gazette du Cinéma”.
Od początku należał także do zespołu „Cahiers du Cinéma” (w latach 1957-63 był jednym z naczelnych redaktorów pisma).

Momentem przełomowym dla przyszłego reżysera okazał się seans Stromboli, ziemi Boga (1950) Roberto Rosselliniego – podobno wówczas Rohmer poczuł, że jego powołaniem jest reżyseria. Równolegle do działalności krytycznofilmowej zaczął więc w amatorskich warunkach realizować pierwsze filmy. W 1959 r. nakręcił swój pełnometrażowy debiut Znak lwa. Na potrzeby realizacji kolejnej fabuły powstało Stowarzyszenie Les Films du Losanne, które wyprodukowało większość późniejszych utworów reżysera.


Artykuł ukazał się w 14. numerze Magazynu Krakowskich Filmoznawców 16 mm. Spis treści oraz zapowiedź numeru do przeczytania tutaj.