Pokaz filmów
Termin: 30 marca, godzina 18.30
Miejsce: Klub Bunkra Sztuki

Warsztaty z dr Anną Nacher
Termin: 31 marca, godzina 16.00
Miejsce: Małopolski Instytut Kultury


Pokaz wideo Song of Sublime, którego tematyka związana jest bezpośrednio z tematem wykładu oraz innych wybranych filmów artysty.


Prezentowane filmy:

KLASZTOR INVERSUS 12
SEX UND CHARAKTER 422
ZMURZYNIENIE - HISTORIA PEWNEJ METAFORY 20
LEKCJA LUCYFERYCZNA 2416
SONG OF SUBLIME 1132

Pokaz filmów Tomasza Kozaka odbędzie się dzięki uprzejmości Lokalu 30 oraz Fundacji No Local.Tomasz Kozak (1971) - absolwent Wydziału Malarstwa i Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, malarz, rzeźbiarz, artysta wideo.
Tworząc filmy posługuje się animacją oraz techniką found footage. W swoich intertekstualnych pracach wykorzystuje i jednocześnie gra z wytworzonymi przez kulturę mitami. Chętnie posługuje się tekstami teoretycznymi, odwołuje się do klasyki literatury, eseistyki. Mieszka i pracuje w Lublinie.


Song of Sublime - spotkanie z dr Anną Nacher

Spotkanie wokół filmów Tomasza Kozaka będzie okazją, żeby na nowo postawić pytanie o sztukę krytyczną w dobie (re)produkcji cyfrowej - przedmiotem dyskusji będą nie tylko strategie charakterystyczne dla filmu found footage, ale szersze procesy kulturowe, w które wpisuje się ta praktyka artystyczna. Jednym z głównych zagadnień będzie pytanie o krytyczny potencjał tkwiący w pojęciach archiwum i bazy danych oraz strategie ich wykorzystywania, które zyskują sobie dzisiaj status podstawowych form określających współczesną kulturę audiowizualną.


Dr Anna Nacher – adiunkt w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się teorią mediów elektronicznych, studiami genderowymi, antropologią audiowizualności, problematyką przestrzeni miejskiej i procesami globalizacyjnymi. Autorka książki Telełeć. Gender w telewizji doby globalizacji(Kraków 2008). Publikowała w „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Artmixie”, „Czasie Kultury” i w pracach zbiorowych. Autorka bloga poświęconego dydaktyce i zainteresowaniom naukowym. Znana także jako współautorka Projektu Karpaty Magiczne / Magic Carpathians Project, z którym nagrała kilkanaście płyt. W 2010 roku wydała płytę Vaggi / Varri – Tundra Soundwalk, z rejestracjami terenowymi z Laponii.