Data:17 marca 2010 (środa), godz. 18.00
Miejsce: MIK, ul. Karmelicka 27
Spotkanie poświęcone będzie politykom płci w polskiej kulturze popularnej. W jakim stopniu jest ona postfeministyczna, jak buduje swoją relację z feminizmem oraz wpisuje się w kontekst lokalnej, konserwatywnej modernizacji? Czy rzeczywiście zdobycze akademickiego feminizmu (gender studies, teoria queer) mogą być pomocne w analizie rodzimej popkultury? Analiza fragmentów filmu Lejdis, nowego wizerunku Agnieszki Chylińskiej czy strategii reklamowej Partii Kobiet będzie służyć próbie odpowiedzi na te pytania.

Samuel Nowak – doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, studiował także na Universiteit Antwerpen oraz Kings College London.
Interesuje się teorią mediów oraz kultury popularnej w perspektywie kulturoznawczej. Stypendysta m.in. Tokyo Foundation, Rektora UJ, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dyskusję po wykładzie poprowadzi Maria Kobielska - doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Współredaguje E-SPLOT, pochodzi ze Śląska, interesuje się literaturą najnowszą w perspektywie antropologiczno-kulturowej, a zwłaszcza politykami pamięci.