Decydujący moment to książka dla wszystkich, których fascynuje bogactwo współczesnej fotografii; pozycja obowiązkowa zarówno dla kolekcjonerów, jak i dla osób dopiero poszukujących swojej drogi w tej różnorodnej i wciąż rozwijającej się dziedzinie.
 
Sylwetki 92 współczesnych polskich fotografów.
Ponad 500 kolorowych zdjęć.
Syntetyczny obraz najbardziej interesujących zjawisk w nowej polskiej fotografii.
Wydanie dwujęzyczne, polsko-angielskie.
 


Adam Mazur, Decydujący moment. Nowe zjawiska w fotografii polskiej po 2000 roku
(The Decisive Moment. New Phenomena in Polish Photography Since 2000)
Tłum. Richard Bialy
Liczba stron: 392
Oprawa: twarda
Wymiary: 220x290
ISBN: 978-83-62376-20-9
Wydawnictwo Karakter

 
Adam Mazur (ur.
1977) – krytyk, historyk sztuki, amerykanista. Pracuje jako kurator CSW Zamek Ujazdowski, gdzie przygotował m.in. wystawy: Nowi dokumentaliści, Efekt czerwonych oczu, Schizma, Świat nie przedstawiony, jest także autorem licznych wystaw organizowanych w instytucjach polskich i zagranicznych. Napisał książki: Kocham fotografię (2009) i Historie fotografii w Polsce 1839–2009 (2010). W latach 2004–2011 był redaktorem naczelnym magazynu „Obieg”. Publikuje w prasie krajowej i zagranicznej. Stale współpracuje z „Kwartalnikiem Fotografia” i „Dwutygodnikiem”.
 

 


The first book presenting the last decade of Polish photography. Profiles and works of the most important creators – from artistic, reportage to fashion photography. In the extensive introduction, the author organizes and interprets the most important phenomena. The Decisive Moment is a book for everyone fascinated by the diversity of contemporary photography. A must-read for both collectors, and all those who search for their own path in this varied and constantly developing field.
 
Profiles of 92 contemporary Polish photographers.
Over 500 colour photographs.
Synthetic picture of the most interesting phenomena in new Polish photography.
Polish/English bilingual edition.
 
 
Adam Mazur (born 1977) – critic, art historian, specialist in American studies. He works as a curator at CSW Zamek Ujazdowski, where he worked on, among others, the exhibitions: New Documentalists, The Red Eye Effect, Schism, Missing Documents. He is also the author of numerous exhibitions organized by both Polish and foreign institutions. He published two books: I Love Photography (2009) and Histories of Photography in Poland 1839–2009 (2010). In the years 2004–2011, he was the editor-in-chief of the magazine Obieg. He publishes in Polish and foreign magazines. He regularly collaborates with Kwartalnik Fotografia and Dwutygodnik.