Uri w specificzny sposób pracuje nad rysunkami. Z rzemieślniczą precyzją powtarza poszczególne gesty cyklu: rysowanie-skanowanie-drukowanie, a debiutancka książka „BUS” to po prostu kolejna faza reprodukowania „oryginału”. Równocześnie artbook Uri’ego, mimo iż pełen obrazów, jest tomikiem z gatunku „poezji drogi”.


Otwierając książkę wchodzimy do tytułowego „BUS’a”, siadamy na tylnym siedzeniu i z dystansem wszystkowiedzącego narratora zaczynamy obserwować i notować. Bohaterowie pojawiają się i znikają, wsłuchujemy się w strzępki prywatnych opowieści oraz w newsy z wielkiego świata. Absurdalne sytuacje kumulują się odmierzane regularnością następujących po sobie przystanków, a początkowy chaos zaczyna nabierać sensu. Wielu sensów.

MRV~11
Uri Aran – BUS
Edycja: Uri Aran, Honza Zamojski
Fotografie: David Godbold, Thomas Müller, Tom Powel, Adam Reich, Max Yawney
Projekt i skład: Honza Zamojski
ISBN: 978-83-933762-2-3

format: 200 x 280 mm, 80 str.

druk offsetowy, oprawa twarda, płótno
kolor: CMYK + BW
papier: Munken Print Cream 115 g, Amber Graphic 130 g
nakład: 500
język: angielski
cena: 60 PLN + koszty wysyłki (5,-)© 2011 MORAVA & Uri Aran, Gavin Brown’s enterprise, mother’s tankstation
Współpraca: www.piktogram.org


Eng:

MRV~11
Uri Aran – BUS

The works of New York based artist Uri Aran, take on the character of a many-layered collection of poems. Uri's drawing technique is based on the precise repetition of a particular series of gestures: drawing-scanning-printing. The book “BUS” is simply the next phase in reproducing the "original". Uri's first artbook is full of images, but really it traces the "poetry of the road".


As we open the book, hopping on the “BUS and settling into a seat in the back, the reader starts to take note of the images and messages that appear, observing from a distance. Heroes come and go, we hear fragments of private stories and bits of news from around the world. At every stop, absurd situations take place at a regular pace, but eventually the initial chaos is ordered into a multitude of meanings.


Edited by: Uri Aran, Honza Zamojski
Photography: David Godbold, Thomas Müller, Tom Powel, Adam Reich, Max Yawney
Design: Honza Zamojski
ISBN: 978-83-933762-2-3


format: 200 x 280 mm, 80 pp
offset printing, hardcover + linen
color: CMYK + BW
paper: Munken Print Cream 115 gsm, Amber Graphic 130 gsm
edition: 500 copies
language: english
price: 20 euro / 25 $ + shipping

© 2011 MORAVA & Uri Aran, Gavin Brown’s enterprise, mother’s tankstationCo-operation: www.piktogram.org