Ciało poetyckie. Nauczanie twórczości teatralnej
Jacques Lecoq

Przekład: Magdalena Hasiuk-Świerzbińska
Konsultacja: Katarzyna Regulska
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011 


Fragment książki dostępny tutaj >>

Recenzja książkia >>

Podczas licznych rozmów książka  krystalizowała  się  wokół zasad strukturyzujących nauczanie teatru, wywiedzionych z doświadczeń. Jacques Lecoq, stosując swój słownik zarazem obrazowy i precyzyjny, prowadzi nas krok po kroku do granic własnych poszukiwań – do wspólnych źródeł wszelkiej kreacji.
Cierpliwie i wspaniałomyślnie objaśnia zakręty drogi, przeszkody, odchylenia, ślepe uliczki. Śledzi z ukrycia zafascynowany pewnymi zagadkami związku człowieka z kosmosem, z których rodzi się gra teatralna. […] Podjęta podróż nie bez humoru i delikatności prowadzi ku najwyższym szczytom teatru i ku ciągle oddalanym horyzontom, ku mądrości  Ciała  poetyckiego.
(fragment książki)


Jacques Lecoq urodził się w Paryżu 15 grudnia 1921 roku. Początkowo pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz trener. W 1945 roku wraz z Gabrielem Cousinem założył grupę teatralną, a następnie trafił do zespołu Jeana Dastégo „Aktorzy z Grenoble”. W 1948 wyjechał do Włoch, gdzie współpracował z rzeźbiarzem Amletem Sartorim oraz z Dariem Fo, Frankiem Parentim i Anną Magnani. Na prośbę Giorgia Strehlera i Paola Grassiego współtworzył szkołę mediolańskiego Piccolo Teatro. Po powrocie do Paryża, w 1956 roku, otworzył Szkołę Mimu i Teatru (aktualna nazwa: Ècole internationale de théâtre Jacques Lecoq). Równolegle powołał własny zespół, pracował w Teatrze Narodowym Popularnym oraz w telewizji. Z czasem całkowicie poświęcił się nauczaniu. W latach 1968–1988 Jacques Lecoq wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Paryżu. W 1977 stworzył w Szkole wydział scenograficzny (LEM). Był członkiem Unii Teatrów Europy. Na całym świecie prowadził staże i wykłady, prezentował także autorski spektakl Wszystko się porusza. Współpraca z Jeanem-Gabrielem Carassem, Jeanem-Claude’em Lalliasem i Jean-Noëlem Royem zaowocowała publikacją książki Ciało poetyckie oraz realizacją filmów Les deux voyages de Jacques Lecoq stanowiących zapis ponad czterdziestoletniej praktyki nauczania teatru. Niemal do ostatnich dni Jacques Lecoq prowadził zajęcia w swojej Szkole. Zmarł w Paryżu 19 stycznia 1999 roku. Szkoła funkcjonuje nadal, a kieruje nią Fay Lecoq.