Serge Ouaknine
„Książę Niezłomny”. Studium i rekonstrukcja spektaklu Jerzego Grotowskiego i Teatru Laboratorium
Przekład: Juliusz Tyszka
Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011  


fragment książki dostępny tutaj >>(...) Już przy pierwszych próbach opisu pojawił się następujący problem: jak przełożyć i zapisać (bez filmu, fotografii ani taśmy magnetofonowej) to, co w tym spektaklu jest nieprzekładalne – muzyczność głosów i ciał grupy, ich przestrzeń znaczącą, ich rytmy, symultaniczność obrazów i „spalanie się” Księcia? […]

To dziwne, ale „cicha droga” rysowania i fakt, że potrzebne mi było do jej pokonania stworzenie wykresów gry, a nie dosłowność tekstu, były moim ocaleniem.
Musiałem bowiem najpierw mieć widoczny ślad narracyjnego ciągu przedstawienia. Logika kreski, plastyczna siła szlaku linii, poszukiwanie spójności w koncercie znaków otworzyły mi drogę do tajemnic głosu i gry. Potem rozszerzałem moją refleksję nad więzią łączącą proces twórczy i kształcenie aktora.
(fragment książki)


Serge Ouaknine
– reżyser teatralny, artysta plastyk, autor i wykładowca uniwersytecki. Studiował w paryskiej École nationale supérieure des Arts Décoratifs oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1966 roku został stażystą w Teatrze Laboratorium we Wrocławiu. Obrana droga artystyczno-intelektualna pozwoliła mu na łączenie działań z dziedziny reżyserii, malarstwa, badań międzykulturowych oraz poszukiwań z pogranicza sztuk plastycznych i teatru. Wyreżyserował czterdzieści spektakli oraz operę. Jest autorem licznych scenariuszy teatralnych i filmowych, zbioru wierszy, tomu opowiadań oraz około dwustu pięćdziesięciu publikacji. Prowadził warsztaty artystyczne i teatralne w Argentynie, Brazylii, Francji, Izraelu, Kanadzie, Kolumbii, Maroku, Meksyku, USA i we Włoszech. Ekspert w dziedzinie wielojęzycznych wydarzeń teatralnych opartych na koncepcji „teatru nomadycznego”. W 2009 roku został uhonorowany odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” za osiągnięcia artystyczne i akademickie, które przyczyniły się do poszerzenia wiedzy o polskiej kulturze i procesie twórczym Jerzego Grotowskiego.na zdjęciu: Serge Ouaknine i Jerzy Grotowski, lata 90. XX w.