Wykład:

Termin: 9 czerwca g.18.30
Miejsce: "Klub Bunkra Sztuki"

Oprócz przedstawiania rzeczywistości tradycyjne obrazy artystyczne - kreując fikcyjną przestrzeń - odnoszą się do samych siebie: z jednej strony odwołują się do tego, co na zewnątrz (za pomocą artystycznych konwencji), z drugiej jednak – chcą tworzyć zamknięte, autonomiczne całości o estetycznych walorach. Owo podwójne odsyłanie decyduje o wieloznaczności sztuki. Regine Prange korzystając z dorobku historii sztuki, estetyki oraz teorii filmu pokaże strukturę i zmiany tej wieloznaczności na przykładzie motywu postaci odwróconej plecami.


prof. Regine Prange - pracowniczka Goethe Universität we Frankfurcie nad Menem, historyczka sztuki, studiowała również socjologię i archeologię. Zajmuje się teorią sztuk plastycznych i filmu, sztuką nowoczesną, a także historią powstawania nauki o sztuce. Mieszka i pracuje we Frankfurcie nad Menem.

Wykład tłumaczony będzie na język polski.

Spotkanie i dyskusję poprowadzi Aneta RostkowskaWybrane publikacje:

* Reflexion und Vision im Werk Caspar David Friedrichs. Zum Verhältnis von Fläche und Raum, in: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, 34/2. 1989, S. 280-310

* Das Kristalline Als Kunstsymbol Bruno Taut Und Paul Klee : Zur Reflexion Des Abstrakten in Kunst Und Kunsttheorie Der Moderne, 1991

* Jackson Pollock. Number 32, 1950. Die Malerei als Gegenwart, (Kunststück-Reihe, hg. von Michael Diers) Frankfurt a.M. 1996

* Der Verrat der Bilder: Foucault über Magritte, Rombach Verlag 2000

* Die Geburt der Kunstgeschichte. Philosophische Ästhetik und empirische Wissenschaft, Deubner Verlag, Köln 2004

* Bunuel - Magritte - Dali. Die surrealistische Montage in Film und Malerei, in: Das bewegte Bild. Film und Kunst, hrsg. von Klaus Krüger, Thomas Hensel und Tanja Michalsky, München 2006, S. 337-372.

* Das Ikonoklastische Bild:Piet Mondrian Und Die Selbstkritik Der Kunst, Fink Verlag 2006

* Kunstgeschichte 1750-1900. Eine kommentierte Anthologie, Darmstadt 2007
Współorganizatorami projektu są Bunkier Sztuki, Massolit oraz Polsko-Niemieckie Towarzystwo AkademickieFot. Regine Prange (fotografia własna)